GDPR | Punktid

WORLD’S FIRST DIGITAL CODES COMPANY LISTED ON NASDAQ

 • 3 дні 17 годин тому
  Артём купив (ла)
  3-місячна Підписка Україна PSN Plus
 • 2 тижні 9 годин тому
  Hydro купив (ла)
  3-місячна Підписка Україна PSN Plus
 • 2 тижні 13 годин тому
  Вани купив (ла)
  UK PSN Plus 1-місячний код передплати
 • 2 тижні 11 годин тому
  Тима купив (ла)
  Подарункова картка Україна PSN 500 грн
 • 2 тижні 1 день тому
  Зеленский купив (ла)
  Подарункова карта Великобританії Xbox 5 фунтів
 • 2 тижні 1 день тому
  Зеленский купив (ла)
  Подарункова карта Великобританії Xbox 5 фунтів
 • 2 тижні 1 день тому
  Зеленский купив (ла)
  Подарункова карта Великобританії Xbox 10 фунтів
 • 2 тижні 1 день тому
  Зеленский купив (ла)
  Подарункова карта США PSN 10 USD
 • 2 тижні 2 дні тому
  Олександр купив (ла)
  Подарункова картка Україна PSN 500 грн
 • 2 тижні 2 дні тому
  Олександр купив (ла)
  Подарункова картка Україна PSN 500 грн
ПК
Інший

GDPR

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ Гейм Крю ТОВ

1. Ця Політика конфіденційності (далі: Політика конфіденційності) застосовується до всіх випадків, коли Гейм Крю ТОВ  (далі: Gamekeys) обробляє персональні дані фізичних осіб (далі - Клієнт).
2. Gamekeys має право в односторонньому порядку змінити та змінити Умови використання. Клієнт буде повідомлений про внесення змін до Умов використання електронною поштою (якщо Клієнт надав свою електронну адресу Gamekeys).

Контролер та відповідальний за захист даних
3. Контролером персональних даних Клієнта є Гейм Крю ТОВ, код реєстру 43880796, Чернігів, проспект Перемоги 139, 14000
4. У разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних з Політикою конфіденційності та обробкою персональних даних, ми просимо Клієнта переслати його / її запит електронною поштою на адресу [email protected].

Принципи, що регулюють обробку персональних даних
5. Gamekeys обробляє персональні дані, надані Замовником, відповідно до вимог чинного законодавства та завжди враховує інтереси, права та свободи Замовника при обробці персональних даних.
6. Метою Gamekeys є обробка персональних даних відповідально та на основі найкращих практик, маючи на увазі, що Gamekeys завжди готовий продемонструвати, що обробка персональних даних сумісна із передбачуваними цілями.
7. Усі процеси, інструкції, процедури та заходи, пов'язані з обробкою персональних даних Gamekeys, базуються на таких принципах:
7.1. Законність. Обробка персональних даних має юридичну основу, таку як згода;
7.2. Чесність. Ми гарантуємо, що обробка персональних даних є справедливою, зокрема, вимагаючи, щоб Клієнт мав достатньо інформації про те, як обробляються персональні дані;
7.3. Прозорість. Обробка персональних даних є прозорою для Клієнта;
7.4. Обмеження призначення. Персональні дані збираються для конкретних, явних та законних цілей і не обробляються надалі способом, який несумісний з цими цілями.
7.5. Мінімізація даних. Персональні дані повинні бути адекватними, релевантними та обмежуватися необхідним стосовно цілей, для яких вони обробляються. Обробка персональних даних Gamekeys базується на принципі мінімальної обробки, і якщо персональні дані більше не потрібні або відсутні більше необхідні для цілей, з якими були зібрані ці дані, персональні дані видаляються;
7.6. Точність. Персональні дані повинні бути точними та, у разі необхідності, оновлюватися; повинні бути зроблені всі розумні кроки для забезпечення того, щоб персональні дані, які є неточними, з урахуванням цілей, для яких вони обробляються, без зволікання були стерті або виправлені;
7.7. Обмеження зберігання. Персональні дані зберігаються у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб’єктів даних не довше, ніж це необхідно для цілей, для яких обробляються персональні дані. Це означає, що якщо Gamekeys бажає зберігати персональні дані довше, ніж це необхідно для цілей, для яких ці дані були зібрані, Gamekeys анонімізує дані таким чином, що Клієнта більше не можна ідентифікувати;
7.8. Чесність та конфіденційність. Персональні дані обробляються таким чином, щоб забезпечити належну безпеку персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та від випадкової втрати, знищення або пошкодження, використовуючи відповідні технічні або організаційні заходи;
7.9. Захист даних за замовчуванням та за дизайном. Gamekeys гарантує, що всі використовувані системи відповідають необхідним технічним критеріям. Відповідні заходи щодо захисту даних були заплановані під час оновлення або проектування будь-якої інформації та систем даних (наприклад, інформаційні системи та бізнес-процеси були розроблені на основі передумов псевдонімізації та шифрування).
8. При обробці персональних даних Gamekeys завжди керується метою надання можливості підтвердження дотримання вищезазначених принципів, а додаткову інформацію щодо дотримання таких принципів можна отримати на електронну пошту ([email protected]).

Цілі обробки персональних даних
9. Gamekeys обробляє персональні дані Замовника з наступними цілями:
9.1. Укласти договір із Замовником та зареєструвати його як лояльного клієнта, тобто зареєструвати Клієнта як члена середовища Gamekeys та проводити діяльність, пов’язану з реєстрацією, зв’язатись із Замовником у зв'язку з членством та ідентифікувати Замовника, якщо Замовник зв’язується з Gamekeys;
9.2. Надавати послуги Замовнику, включаючи продаж продукції та доставку замовленої продукції Замовнику;
9.3 Приймати автоматизовані рішення, включаючи профілювання Клієнта щодо бажаних товарів Клієнта, і тим самим надавати Клієнту знижки;
9.4 Проводити опитування щодо задоволеності, яке включає управління та аналіз результатів опитування;
9.5 Відправити маркетинг вміст, акції та інформаційні бюлетені для Замовника;
9.6 Виконувати законодавчі зобов'язання, включаючи бухгалтерські та податкові зобов'язання, а також законні розпорядження компетентних державних органів та їх органів.

Правова основа обробки
10. Gamekeys обробляє такі персональні дані:
10.1. у випадках, зазначених у п. 9.1 - ім’я та прізвище Замовника, номер телефону, електронна адреса, ім’я користувача, IP-адреса;
10.2. у випадках, зазначених у п. 9.2 - ім’я та прізвище Замовника, номер телефону, електронна адреса;
10.3. у випадках, зазначених у пункті 9.3 - ім’я та прізвище Замовника, номер телефону, електронна адреса, IP-адреса, перелік товарів, замовлених Замовником;
10.4. у випадках, зазначених у п. 9.4 - ім’я та прізвище Замовника, номер телефону, електронна адреса; перелік продуктів, замовлених Замовником, дані, надані Замовником під час опитування, яке виявляється за результатами опитування;
10.5. у випадках, зазначених у пункті 9.5 - ім’я та прізвище Клієнта, електронна адреса;
10.6. у випадках, зазначених у пункті 9.6 - згідно із законодавством або зазначеними в розпорядженнях державних установ та / або їх органів.

Legal basis of the processing
11. Gamekeys, як правило, оброблятимуть дані Клієнта з метою виконання угоди, укладеної з Клієнтом (див. Пункт 9.2 вище), або вжиття заходів до укладення угоди на основі запиту Клієнта (див. Пункт 9.1 вище). У цьому випадку правовою підставою для обробки даних є угода, укладена із Замовником, або запит Клієнта на переговори до укладення договору.
12. Gamekeys повинні обробляти персональні дані Клієнта лише для пересилання маркетингового контенту та пропозицій та проведення опитувань задоволеності та аналізу результатів, лише якщо Клієнт дав свою згоду (див. Пункти 9.4 та 9.5 вище). У цьому випадку правовою основою для обробки даних є згода Клієнта.
13. Підставою для прийняття автоматизованого рішення є законний інтерес Gamekeys (див. Пункт 9.3 вище). Законний інтерес Gamekeys полягає у наданні продуктів, які підходять Замовнику та відповідають інтересам Замовника. Здебільшого Gamekeys обробляє персональні дані Клієнта для цілей автоматизованого прийняття рішень та профілювання в анонімній та неперсоналізованій формі. Це мінімізує ризик для прав та інтересів суб'єкта даних.
14. Gamekeys повинні обробляти персональні дані Клієнта для виконання його статутних зобов'язань у кожному конкретному випадку, якщо є юридична основа (див. Пункт 9.6 вище).
Передача персональних даних третім особам
15. Gamekeys не передає персональні дані Клієнта третім особам, за винятком:
15.1 Постачальникам ІТ та рекламних послуг Gamekeys настільки, наскільки це необхідно для управління базами даних Gamekeys, надання послуг Клієнтам та спілкування з їх Клієнтами (наприклад, DigitalOcean);
15.2. Постачальнику служби доставки електронної пошти у випадках, коли Gamekeys передає маркетинговий вміст та пропонує Замовнику (наприклад, MailChimp);
15.3 Постачальникам бухгалтерських послуг Gamekeys та державним установам та їхнім органам в обсязі, необхідному для виконання статутних зобов'язань Gamekeys.
16. Усі обробники, згадані в розділі 15, повинні забезпечувати такий самий рівень захисту персональних даних, як і Gamekeys. У випадку, якщо Gamekeys передає персональні дані Клієнта за межі України чи Європейського економічного простору у вищезазначених випадках, Gamekeys забезпечують наявність відповідного механізму адекватності такої передачі персональних даних у контексті GDPR та захист персональних даних Клієнта забезпечується на тому ж рівні, що і в Україні та Європейському Союзі.

Зберігання персональних даних
17. Персональні дані Замовника зберігаються:
17.1. до тих пір, поки Клієнт не видалить свій акаунт, оскільки Gamekeys обробляє персональні дані, надані Замовником, під час створення облікового запису в середовищі Gamekeys, і через 5 років після останнього використання Клієнтом свого облікового запису будь-яким способом (див. пункт 9.1 вище) ;
17.2. до 3 років після припинення договірних відносин, оскільки Gamekeys обробляє персональні дані Клієнта у зв'язку з наданням послуги (див. пункт 9.2 вище);
17.3. оскільки Gamekeys обробляє персональні дані Клієнта у зв'язку із законним інтересом (див. пункт 9.3 вище), Gamekeys продовжує обробляти персональні дані Клієнта доти, поки Клієнт не видалить свій акаунт або через 5 років після останнього використання Клієнтом своїх рахунок будь-яким способом;
17.4. безстроково, доки Клієнт не відкликне свою згоду, оскільки Gamekeys обробляє персональні дані з метою пересилання маркетингового вмісту та пропозицій (див. пункти 9.4 та 9.5 вище);
17.5. до 7 років після дати, на яку був вихідний документ бухгалтерського обліку Клієнта
генерується, наскільки Gamekeys має законодавче зобов'язання зберігати бухгалтерські записи (див. пункт 9.6 вище).

Права Замовника щодо обробки персональних даних
18. Клієнт має право в будь-який час зв'язатися з Gamekeys [email protected]) для здійснення своїх законних прав:
18.1. право вимагати доступу до персональних даних, що відносяться до Клієнта, настільки, наскільки це неможливо зробити, увійшовши в обліковий запис Клієнта;
18.2. право вимагати виправлення даних настільки, наскільки це неможливо здійснити шляхом входу в обліковий запис Клієнта;
18.3. право вимагати видалення даних у тій мірі, в якій це неможливо зробити шляхом входу в обліковий запис Клієнта;
18.4. право обмежувати обробку персональних даних;
18.5. право заперечувати проти обробки персональних даних;
18.6. право вимагати передачі персональних даних;
18.7. право вимагати, щоб рішення, засновані на автоматизованій обробці, не приймалися стосовно Замовника;
18.8 право відкликати згоду;
18.9. право подати скаргу до Інспекції захисту даних.
19. Ми відповімо на запити та запити Замовника протягом 30 днів з моменту отримання запиту.
20. 12.8. Якщо Клієнт бажає отримувати бюлетені та / або персональні пропозиції від Gamekeys, Клієнт має право у будь-який час відмовитись, натиснувши відповідне посилання в пропозиції та профілі користувача або надіславши відповідний запит на електронну адресу Ігрові клавіші на [email protected].

Печиво
21. Веб-сайт Gamekeys використовує файли cookie та подібні технології для поліпшення взаємодії з користувачем, наприклад, Клієнт розпізнається, коли він / вона повертається на веб-сайт, і тому відображається вміст, який відповідає інтересам Клієнта.
22. Файли cookie - це невеликі текстові файли, які завантажуються на комп’ютер користувача через сервер електронного середовища. Як результат, браузер може надсилати інформацію про файли cookie назад в електронне середовище кожного разу, коли використовується електронне середовище, щоб дозволити впізнати того самого користувача. Клієнт може вимкнути файли cookie в налаштуваннях браузера.
23. Gamekeys використовує сесійні та постійні файли cookie. Сесійні файли cookie збирають інформацію про сеанс Клієнта та кошик покупок.
24. Сесійні файли cookie використовуються кожного разу, коли Клієнт відвідує веб-сайт Gamekeys, і кожен файл cookie сеансу діє до закриття сайту. Усі файли cookie сеансу та інформація, зібрана з ними, будуть видалені після закінчення відвідування Клієнтом.
25. Постійні файли cookie дозволяють запам’ятати уподобання та / або діяльність Клієнта на веб-сайті. Постійні файли cookie не видаляються, коли веб-сайт закритий, і діють протягом часу, зазначеного для кожного постійного файлу cookie. Постійні файли cookie зберігаються на пристрої Клієнта та активуються кожного разу, коли Клієнт відвідує веб-сайт, який створив певний файл cookie.

Використання інформації, зібраної за допомогою файлів cookie
26.1. Для надання послуг Клієнту (наприклад, якщо Клієнт цього бажає, йому / їй не потрібно вводити ім’я користувача та пароль кожного разу, коли переходить на веб-сайт Gamekeys, і Клієнт запам'ятовується);
26.2. Для вдосконалення послуг, що надаються Gamekeys (наприклад, Gamekeys може отримувати інформацію про те, які найпопулярніші частини веб-сайту Gamekeys, з яких веб-сайтів Клієнти переходять на веб-сайт Gamekeys, на який веб-сайт Клієнти переходять після цього, і скільки часу проводять Клієнти на Gamekeys веб-сайт);
26.3. Підготувати аналіз та статистику використання веб-сайту Gamekeys (наприклад, оцінюється кількість відвідувачів сайту та ефективність реклами);
26.4. Для цілей прямого маркетингу (наприклад, збирається інформація про рекламні пропозиції та вміст, орієнтований на певні веб-браузери, генеруючи тим самим різні цільові групи; інформація, отримана від файлів cookie, поєднується з інформацією, наданою Замовником)
27. На додаток до вищезазначеного, веб-сайт Gamekeys може містити посилання на сторонні веб-сайти, продукти та послуги, а також розширення соціальних медіа (наприклад, плагіни Facebook, Google Analytics) для цілей маркетингу та статистики. Такі сторонні послуги або сторонні програми регулюються політикою конфіденційності третіх сторін.

Відмова та видалення файлів cookie
28. Деякі браузери автоматично приймають файли cookie. Деякі автоматично відмовляються від сторонніх файлів cookie та приймають файли cookie сторонніх розробників.
29. Незалежно від стандартних налаштувань браузера Клієнта, вам не потрібно приймати файли cookie, і ви можете будь-коли відмовити або заблокувати файли cookie, якщо хочете, і видалити всі файли cookie, що зберігаються на вашому пристрої. Інформацію про відмову чи видалення файлів cookie у вашому браузері чи мобільному пристрої див. У посібнику користувача пристрою та веб-сайтах http://www.allaboutcookies.org та http://www.youronlinechoices.com
30. Якщо ви вирішите відключити використання файлів cookie, Gamekeys не може гарантувати максимальну його функціональність
продукти та / або послуги в його онлайн-середовищі.